Danas kada energetsko pitanje u svetu postaje sve ozbiljnije, veliki broj zemalja u velikoj meri koristi sunčevu energiju. Ona nije ničija privilegija, postoji sama po sebi, obnovljiva je, spada u red čistih energija, i zasigurno joj treba posvetiti više pažnje. Energija sunčevog zracenja pada sa neba i samo je treba iskoristiti.

U našoj zemlji u proseku ima 260 sunčanih dana, te je moguće u tim danima koristiti sunčevu energiju za zagrevanje sanitarne i tehnološke vode.

Ušteda električne energije, nafte, mazuta, i gasa, primenom solarnih sistema za zagrevanje vode je velika.


Solarna energija
 


Jedna od najekonomičnijih i najatraktivnijih primena sistema za korišćenje Sunčeve energije predstavlja proces pripreme tople i sanitarne vode u domaćinstvima, fabrikama, bolnicama, zdravstvenim ustanovama, hotelima, kafićima, gotovo svim objektima koji zahtevaju optimalno zagrevanje vode. Naravno da potrebe potrošača i karakteristike objekta direktno utiču na sastav sistema.

Sistem solarne energije uglavnom se sastoji od kolektora, preko bojlera, pumpe, automatike, i sistema cevi. Funkcioniše tako što se Sunčeva energija prenosi zracima do kolektora koji apsorbuju toplotu uz pomoć cirkulacione pumpe putem cevi, zagrevajući pritom rezervoar tople vode, odnosno solarni bojler. To je sanitarni sistem koji omogućuje uvek toplu vodu bez ikakvog zagađenja.

Korišćenje solarne energije sve više postaje globalna svetska strategija. Gotovo sve vodeće kompanije Evrope ugradile su solarne sisteme u svoje poslovne objekte, i time omogućile zaštitu životne sredine i dale im lepši izgled.

 
 Copyright reserved. OD Zavarivač. 2006.