Osnovne informacije o preduzeću

O.D. za proizvodnju, trgovinu i usluge Stojanović Dragoljub i ostali '' Zavarivač '' Zvezdan, formirano je 1988. godine kao samostalna zanatska radnja za proizvodnju metalnih proizvoda i usluga u oblasti zavarivanja.

Cilj SZR Zavarivač, bio je kao i danas, da obavljanjem delatnosti iz svoje registracije zadovolji kupce i ostvari proizvodnju i profit prema proizvodnom programu koji je aktuelan.Vremenom se pokazala potreba za povećanjem broja proizvedenih jedinica kao i njihovog asortimana pa je, u skladu sa tim, počeo i postepeni razvoj firme od male radionice od 60m˛ i samo dva radnika, do savremenog pogona sa 15 stalno zaposlenih 1300m2˛ radnog prostora i savremenom opremom za realizaciju proizvodnog programa. Uslovi rada propraćeni su ekološkim razvojem okoline.
Da bi se održao na tržištu, O.D. '' Zavarivač '' je sagradio proizvodne pogone na novoj lokaciji u Zvezdanu jer je prvobitna lokacija postala pretesna za smeštaj opreme koju je proizvodni ciklus zahtevao. Porast standarda života i uvećana potreba za komotnijim načinom grejanja, snabdevanja vodom i korišćenja solarne energije, uslovili su povećanu potražnju, a samim tim i potrebu za povećanjem proizvodnje.


 

Zavarivač pokriva tržište Republike Srbije putem posrednika, velikoprodaje i maloprodaje. Da bi omogućili kontinuranu distribuciju naših proizvoda, januara 2004.god. otvorili smo poslovnu jedinicu u Beogradu.

Magacinski prostor sa sedištem u ulici Pljevljanskoj br.20 pruža mogućnost krajnjim korisnicima da dobiju sve potrebne informacije o proizvodima, i da vizuelno osmotre izložbene proizvode koje u proizvodnom programu nudimo cenjenim potrošačima.

Takođe, imamo direktan izvoz na Kosovo, i indirektan preko posrednika u Republiku Srpsku i Crnu Goru.
Razmatrajući opis proizvoda i njihovu funkcionalnost , ne mogu se tačno konkretizovati krajnji korisnici . Uglavnom su to pravna ili fizička lica koja zahtevaju visoki stepen zagrevanja vode svojih poslovnih i privatnih prostorija .

Svojim dosadašnjim radom O.D.'' Zavarivač '' stekao je izuzetno visok renome kod svojih kupaca sa prepoznatljivim proizvodnim programom, a svojim kvalitetom se svrstao među lidere u proizvodnji ove vrste proizvoda.

Pravni status je privatni i njegov osnivač je Stojanović Dragoljub sa mestom boravka u Zvezdanu , ul.Zaječarska b.b.

Imajući u vidu da je '' Zavarivač '' porodična firma, jedna od prednosti porodičnog posla ogleda se u odličnoj komunikaciji između poslodavaca i radnika, konstantnoj prisutnosti poslodavca u proizvodnji i visok nivo saradnje između odgovornih kadrova .

Svi proizvodi odgovaraju karakteristikama kao što su funkcionalnost, trajnost, bezbednost, efikasnost i odgovaraju profilu kvaliteta. Za sve proizvode postoje atesti kod odgovarajuće službe odgovorne za kvalitet u Zaječarskom regionu Mašinskog fakulteta u Nišu.


Zaštitne mere

Mere zaštite čovekove okoline

U pogonu za proizvodnju sudova pod pritiskom predviđene su mere za otklanjanje opasnosti i štetnosti pri korišćenju objekta . Projekat zaštitne životne sredine je izgrađen u svemu prema važećim zakonskim odredbama ( Sl.gl.R.Srbije br. 66/91 , 83,92 i 53/93 ) i Pravilniku o analizi uticaja objekta , odnosno radova na životnu sredinu ( Sl.gl.R.Srbije br.61/92 ).

Zaštita od požara

Pri izgradnji poslovnog objekta , predviđena je zaštita od požara , shodno zakonu o zaštiti od požara ( Sl.gl. R.Srbije br.37/88 ).

Mere zaštite na radu

Sam objekat, odnosno pogon za proizvodnju sudova pod pritiskom , izrađen je na osnovu važećih propisa , standarda i normativa za ovu vrstu radova Sl.gl.R.Srbije br.21/78 , 23/78 , 22/79 , i 10/85 .

Zanimljivosti

Vlasnik i osnivač firme Stojanović Dragoljub, svojim umećem i znanjem, spada u red vrhunskih stručnjaka iz oblasti zavarivanja u našoj zemlji.To dokazuju brojna priznanja i osvojena prva mesta na raznim takmičenjima metalaca. Jedna od zanimljivosti je ta da je u periodu od 1979 - 1992 godine bio deset puta najbolji metalac u regionu. Član je Društva za unapređenje zavarivanja od 1986.godine.

Imao je privilegiju i čast da pravi krstove za Hram Presvete Bogorodice u Zaječaru, kao i 12 nosača sveća. Tri krsta su veličine 1,60x1,40 m, izrađeni od prohroma.

Proizveo je i nosače za telekomunikacione predajnike na lokacijama: Deli Jovan, Tupižnica, Bor, Soko Banja, Kraljevica u Zaječaru.

Takođe je napravio od prohroma dovodne cevi za pitku arterijsku vodu dubine 300m, na lokaciji ispod Rtnja.

Učešćem na sajmu privrede u Subotici 2001.god. preduzeće Zavarivač osvaja prvu nagradu za najbolji proizvod.

U planu je realizacija projekta u saradnji sa nevladinom organizacijom CHF - Ekološko selo Zvezdan.

Preduzeće O.D.Zavarivač, je porodična firma i iz razloga što vlasnik firme ima petoro dece, osmislili smo da u budućem periodu za svako peto rođeno dete u opštini Zaječar, novčanom donacijom pomognemo natalitetu našeg regiona.


Copyright reserved. OD Zavarivač. 2006.