O.D. Stojanović Dragoljub i ostali "Zavarivač"

 

Matični broj: 17500589
ŽIRO RAČUNI:
PIB: 102903354
Intesa: 160-184327-92
PDV broj: 130466768
Pro Credit: 220-12693-37

PROIZVODNI POGON
Zaječarska bb
19227 Zvezdan, Zaječar
tel/fax:
+381
19
3413-406
 
+381
19
3413-473
mob:
+381
64
187-63-62
SERVISNA SLUŽBA
 
 
mob:
+381
64
250-1031
 
 
 
 
Copyright reserved. OD Zavarivač. 2006.